Νόμος 4663/20 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Ειδικές ρυθμίσεις για την αφαίρεση της προσωρινής άδειας οδήγησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση που κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποπέσει σε παράβαση για την οποία προβλέπεται ως μέτρο η προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης, στερείται του δικαιώματος να οδηγεί για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τόσο με την προσωρινή άδεια οδήγησης, όσο και με την υπό έκδοση άδεια οδήγησης. Το σχετικό μέτρο επιβάλλεται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις που διέπουν τις παραβάσεις. Τυχόν εκδοθείσα άδεια οδήγησης κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα παραδίδεται αμελλητί από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και επιστρέφεται στον κάτοχό της σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.

 

2. Σε περίπτωση που κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποπέσει σε παράβαση για την οποία προβλέπεται ως μέτρο η οριστική αφαίρεση της άδειας οδήγησης, στερείται τόσο του δικαιώματος χορήγησης της άδειας οδήγησης, όσο και της δυνατότητας οδήγησης με προσωρινή άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέρους. Το σχετικό μέτρο επιβάλλεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.