Νόμος 4663/20 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Έλεγχος προσωρινής άδειας οδήγησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αρμόδια όργανα ελέγχου για την ύπαρξη, εγκυρότητα και γνησιότητα της προσωρινής άδειας οδήγησης είναι τα αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την οδική κυκλοφορία ελεγκτικά όργανα. Για τη διενέργεια του ελέγχου, τα αρμόδια όργανα του προηγουμένου εδαφίου, μεταξύ άλλων, αποκτούν δικαιώματα εξουσιοδοτημένου χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με τον έλεγχο των στοιχείων ταυτοποίησης του δικαιούχου και την κατά περίπτωση επιβεβαίωση της επιτυχίας του σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την οποία χορηγείται η προσωρινή άδεια οδήγησης, ή την επιβεβαίωση πληρότητας φακέλου, όπως καταχωρίζεται και τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα. Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται επιτόπου, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης των οργάνων ελέγχου στο Πληροφοριακό Σύστημα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.