Νόμος 4663/20 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Τροποποίηση διάταξης ενδοϋπουργικής κινητικότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 33 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017) τίθεται νέα παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής και η υφιστάμενη παράγραφος 5 αναριθμείται σε παράγραφο 6:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, μπορούν να διενεργούνται μεταξύ των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και δημόσιων επιχειρήσεων ή ανώνυμων εταιρειών, άπαντα εποπτείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, μεταφορές δικηγόρων υπηρετούντων με παγία αντιμισθία όλων των ανωτέρω φορέων και υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, κατόπιν δημοσιεύσεως σχετικής προσκλήσεως για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι προβλέψεις της παραγράφου 3 εφαρμόζονται αναλογικά. Οι προβλέψεις της παραγράφου 6 του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.