Νόμος 4663/20 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Ρυθμίσεις Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 13Α του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014) προστίθεται παράγραφος ΣΤ' ως εξής:

 

{ΣΤ. Η Μονάδα Έρευνας Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) που συστάθηκε με το νόμο 1349/1983 (ΦΕΚ 52/Α/1983) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αποτελεί δημόσιο ερευνητικό φορέα και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς: α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού του, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, β) τον Διευθυντή και το Επιστημονικό Συμβούλιό του και γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων του. Ο εν λόγω φορέας εξακολουθεί να υπάγεται στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ασκεί εποπτεία ως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ζητήματα προσαρμογής του Θεσμικού Πλαισίου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στον παρόντα νόμο ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμοδίου για ζητήματα έρευνας και τεχνολογίας και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου έχουν ισχύ από την ημερομηνία ισχύος του νόμου [Ν] 4310/2014.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.