Νόμος 4663/20 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Εποπτευόμενοι φορείς Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 73 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014) Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 73: Δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης εποπτευομένων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών νομικών προσώπων

 

Οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών νομικών προσώπων, τα οποία εκτελούν συγχρηματοδοτούμενα έργα που έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου, και εφόσον δεν έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλιο λειτουργικών εξόδων στις αποφάσεις ένταξης των έργων τους σε επιχειρησιακά προγράμματα ή στις εγκριτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύναται να καλύπτονται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με εγγραφή διακριτού ενάριθμου έργου ανά Εποπτευόμενο Φορέα. Ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών ορίζεται σε ποσοστό 4% επί του προϋπολογισμού των εκτελούμενων έργων που δεν έχουν την παραπάνω σχετική πρόβλεψη. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει και έργα σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.