Νόμος 4663/20 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Τροποποίηση καταστατικού Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το στοιχείο α' της παραγράφου 16 του άρθρου 3 του νόμου 4138/2013 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 72/Α/2013), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α. 1 μέλος οριζόμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, ο οποίος απαιτείται να είναι απόφοιτος ανώτατης σχολής. Ο καθορισμός των αποδοχών ή αποζημιώσεων του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) ως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 210 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019), οι οποίες καλύπτονται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, νοείται εφεξής ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.