Νόμος 4663/20 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 4638/2019


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την παράγραφο 1 του άρθρου πέμπτου του άρθρου 2 του νόμου 4638/2019 (ΦΕΚ 181/Α/2019) καταργείται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Κατά τον χρόνο περιέλευσης των χώρων σε κοινή χρήση επέρχονται και οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς, χωρίς να απαιτείται ρητή παραίτηση των κυρίων των ακινήτων από την κυριότητα, νομή και κατοχή τους.}

 

2. Από την παράγραφο 2 του άρθρου πέμπτου του άρθρου 2 του νόμου 4638/2019, οι λέξεις οπότε και επέρχονται οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς διαγράφονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.