Νόμος 4663/20 - Άρθρο p3

Παράρτημα III: Υπόδειγμα σύνταξης σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης υδατοδρομίου (emergency plan)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης υδατοδρομίου (Emergency plan) πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

 

Κεφάλαιο 1

 

1.1 Εισαγωγή

 

1.2 Σκοπός

 

1.3 Αντικείμενο του σχεδίου Κατηγορίες περιπτώσεων έκτακτης κατάστασης ανάγκης αεροσκάφους:

 

(Γράφονται μόνο οι ορισμοί)

 

1.3.1. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που εμπλέκονται αεροσκάφη:

 

Α) Ανησυχητική Κατάσταση (Local Stand-by).

 

Β) Κατάσταση Αναμενόμενου Ατυχήματος (Full Emergency).

 

Γ) Ατύχημα υδροπλάνου (Aircraft - Seaplane Accident):

 

α) εντός του υδατοδρομίου,

 

β) εκτός του υδατοδρομίου (σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή).

 

Δ) Συμβάν σε υδροπλάνο (Aircraft Incident):

 

υδροπλάνο - σκάφος - πλοίο (σύγκρουση),
υδροπλάνο - χερσαία ζώνη (εγκαταστάσεις - προβλήτα) (πρόσκρουση),
υδροπλάνο - καύσιμα (διαρροή καυσίμου) κ.λ.π. (αναλυτικά αναφέρεται στο κεφάλαιο 6),
πρόσκρουση υδροπλάνου με πτηνό (bird-strike).

 

Ε) Έκνομες ενέργειες σε υδροπλάνο όπως:

 

δολιοφθορά ή απειλή για βόμβα,
παράνομη κατάληψη αεροσκάφους,
αεροπειρατεία.

 

(Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου Ε αναφέρονται αναλυτικά στο Σχέδιο Ασφαλείας του υδατοδρομίου).

 

Ζ) Κατάσταση ετοιμότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (Weather Stand-by)

 

1.3.2. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που δεν εμπλέκονται υδροπλάνα Αυτές περιλαμβάνουν:

 

α) Φωτιές σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.

 

β) Δολιοφθορά ή απειλή για βόμβα σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.

 

γ) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας (Medical Emergencies).

 

1.4 Σχεδιασμός και συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες

 

1.5 Σύνταξη, παρακολούθηση και έγκριση αυτού

 

1.6 Γενική περιγραφή υδατοδρομίου

 

Κεφάλαιο 2

 

Επικεφαλής συμβάντος Ορισμός του επικεφαλής συμβάντος σε περίπτωση ατυχήματος:

 

Α) Ατύχημα υδροπλάνου εντός του υδατοδρομίου.

 

Β) Ατύχημα υδροπλάνου εκτός του υδατοδρομίου (σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή).

 

Κεφάλαιο 3

 

3.1 Κέντρα επιχειρήσεων

 

α) Σταθερό Κέντρο Επιχειρήσεων

 

β) Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων

 

γ) Συγκέντρωση υπηρεσιών (Rendezvous Point)

 

δ) Πηγές υποστήριξης.

 

Κεφάλαιο 4

 

Αποτύπωση της περιοχής του υδατοδρομίου (χάρτης) περιλαμβάνοντας:

 

Α) Χαρακτηριστικά ακτογραμμής και παράλιων

 

Β) Παρακείμενες ευαίσθητες περιοχές

 

Γ) Παρακείμενες περιοχές υψηλής αισθητικής, οικονομικής και αρχαιολογικής αξίας.

 

Κεφάλαιο 5

 

Α. Διαδικασίες - ενέργειες εμπλεκομένων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ανάγκης που εμπλέκεται υδροπλάνο (γράφονται αναλυτικά οι ενέργειες στις οποίες απαιτείται να προβούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς).

 

5.1. Ανησυχητική Κατάσταση (Local Standby) Ενέργειες: Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΣΚΕ) Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.

 

5.2. Κατάσταση αναμενόμενου ατυχήματος (Full Emergency) Ενέργειες: Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΕΣΚΕ Πυροσβεστικού Σώματος Λιμενικής Αρχής Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.

 

5.3. Ατύχημα υδροπλάνου στο υδατοδρόμιο ή εκτός αυτού σε χερσαία ή θαλάσσια περιοχή Ενέργειες:

 

Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΕΣΚΕ Πυροσβεστικού Σώματος Λιμενικής Αρχής ΕΚΑΒ-Υ.Κ.-Νοσοκομεία Γ.Γ.Π.Π.

 

Ελληνικής Αστυνομίας Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.

 

Πληροφόρηση - ενημέρωση της κοινής γνώμης

 

5.4. Συμβάντα στο υδατοδρόμιο Ενέργειες: Λιμενικής Αρχής Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.

 

5.5. Κατάσταση ετοιμότητας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (Weather Stand-by) Ενέργειες:

 

Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) ή ΕΣΚΕ Πυροσβεστικού Σώματος Λιμενικής Αρχής Γενικού Διευθυντή Υδατοδρομίου Αεροπορικής Εταιρείας κ.ά.

 

Β. Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης στις οποίες δεν εμπλέκεται υδροπλάνο

 

α) Φωτιά σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.

 

β) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας (Medical Emergencies).

 

Κεφάλαιο 6

 

Αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από αεροπορικά καύσιμα και χημικά απόβλητα του υδατοδρομίου

 

Προσαρτήματα στο παράρτημα III

 

Προσάρτημα Α

 

Τηλεφωνικός Κατάλογος εμπλεκόμενων φορέων

 

Προσάρτημα Β

 

Έγγραφες συμφωνίες με εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς

 

Προσάρτημα Γ

 

Εκπαίδευση εμπλεκόμενου προσωπικού

 

1) Ασκήσεις Τύποι ασκήσεων: Ευρείας κλίμακας Περιορισμένης κλίμακας Επί χάρτου, επικοινωνίας κ.λ.π.

2) Έντυπα αξιολόγησης

 

Προσάρτημα Δ

 

Αεροπορικά καύσιμα και ιδιότητες αυτών

 

Προσάρτημα Ε

 

Κατάλογος απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμού) απορρύπανσης και ιδιότητες αυτών

 

Προσάρτημα ΣΤ

 

Σχέδιο καθορισμού ζωνών

 

Προσάρτημα Ζ

 

Διάφορα έντυπα που προβλέπονται και συμπληρώνονται στις περιπτώσεις των έκτακτων καταστάσεων ανάγκης όπως π.χ. Έντυπο ΕΑΠΑ, Κάρτες αναγνώρισης τραυματιών κ.λ.π.

 

α) Φωτιά σε εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.

 

β) Έκτακτες καταστάσεις ανάγκης που χρήζουν παροχής ιατρικής βοήθειας (Medical Emergencies).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.