Νόμος 4674/20 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Αντικατάσταση του άρθρου 42 του νόμου 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 42 του νόμου [Ν] 344/1976 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 42: Υποχρέωση δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων λαμβανόντων χώρα στην αλλοδαπή

 

1. Οι Έλληνες πολίτες της αλλοδαπής υποχρεούνται να δηλώνουν τα γεγονότα αστικής τους κατάστασης, τα οποία συμβαίνουν στην αλλοδαπή, ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών Προξενικών Αρχών. Η υποχρέωση αυτή δεν αναιρεί την δυνατότητα ή/και υποχρέωση δήλωσης των γεγονότων αυτών στις επιχώριες αρχές της αλλοδαπής.

 

2. Ληξιαρχικό γεγονός θανάτου Έλληνα ναυτικού ή στρατιωτικού, το οποίο λαμβάνει χώρα στην αλλοδαπή και για το οποίο δεν συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη κατά την προηγούμενη παράγραφο ή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 39, καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου Αθηνών. Η σύνταξη της πράξης ενεργείται με βάση έκθεση της αρμόδιας Ναυτικής ή Στρατιωτικής Αρχής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.