Νόμος 4674/20 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Τροποποίηση του άρθρου 186 του νόμου 4635/2019


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το στοιχείο i) της παραγράφου 3 του άρθρου 186 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{i) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 2 ή, κατ' εξαίρεση, τους 3 μήνες, προκειμένου περί δημοτικών κατασκηνώσεων ή τους 4 μήνες, προκειμένου περί ναυαγοσωστών, προσωπικού πυρασφάλειας ή χειριστών μηχανημάτων έργου, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης. Για τις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται, αντίστοιχα, τα άρθρα 206 παράγραφος 1, 209 και 211 του νόμου [Ν] 3584/2007.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.