Νόμος 4674/20 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Τροποποίηση του άρθρου 5 του νόμου 4623/2019


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του νόμου 4623/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Όπου στο νόμο 3852/2010, καθώς και στο άρθρο 79 του νόμου 4604/2019 αναφέρεται ο όρος Ελεγκτής Νομιμότητας ή Επόπτης, νοείται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του άρθρου 215 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 109 του νόμου 4555/2018.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.