Νόμος 4674/20 - Άρθρο 87

Άρθρο 87: Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με το Μητρώο περιφερειακού και τοπικού Τύπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 2 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) τροποποιείται ως εξής:

 

α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες καταχωρίζονται στο Μητρώο, ύστερα από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου τους προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Μαρτίου κάθε έτους.}

 

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 διαγράφεται.

 

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αιτούντων και αναρτάται στο Διαδίκτυο.}

 

δ) Στην παράγραφο 9 προστίθενται εδάφιο ως εξής:

 

{Επικαιροποιημένος πίνακας των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων που καταχωρίζονται στο Μητρώο, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.}

 

2. Όπου στο άρθρο 2 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, νοείται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.