Νόμος 4674/20 - Άρθρο 90

Άρθρο 90: Τροποποίηση του άρθρου 50 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του νόμου 3028/2002 καταργείται.

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του νόμου 3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6 αρχαιολόγους Προϊσταμένους περιφερειακών ή ειδικών περιφερειακών οργανικών μονάδων του Υπουργείου Πολιτισμού επιπέδου Διεύθυνσης με ειδικότητες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα.}

 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του νόμου 3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οκτώ καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων ή άλλους έγκριτους επιστήμονες, υπαλλήλους ή μη του Υπουργείου Πολιτισμού, με υπερδεκαετή επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία μετά την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στην αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση αρχαιοτήτων, την ιστορία της τέχνης, τη γεωλογία, την επιστήμη και τεχνική των υλικών, τη δομοστατική, την εδαφομηχανική ή άλλη επιστήμη σχετική με την προστασία των αρχαίων μνημείων και χώρων, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα.}

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του νόμου 3028/2002 καταργείται.

 

5. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του νόμου 3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οκτώ καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων ή άλλους έγκριτους επιστήμονες, υπαλλήλους ή μη του Υπουργείου Πολιτισμού, με υπερδεκαετή επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία, με ειδικότητα στην αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση έργων τέχνης, την ιστορία της τέχνης, την επιστήμη και τεχνική των υλικών, τη δομοστατική, την εδαφομηχανική ή άλλη επιστήμη σχετική με την προστασία των αρχαίων μνημείων και χώρων, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.