Νόμος 4674/20 - Άρθρο 96

Άρθρο 96: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το διοικητικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), το οποίο εξαιρέθηκε με το άρθρο 82 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019) από τις διατάξεις του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, εξαιρείται εκ νέου από τις διατάξεις αυτές για 1 έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

2. Στο χρονικό διάστημα της παραγράφου 1 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007). Με τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος λήγουν αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του διοικητικού προσωπικού στο Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχουν πραγματοποιηθεί, δυνάμει των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.