Νόμος 4676/20 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014 (ΦΕΚ 232/Α/2014), προστίθεται νέο άρθρο 1Α ως εξής:

 

{Άρθρο 1Α: Απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού - Δίπλωμα Πλοιάρχου Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού

 

1. Ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 1 παράγραφος 1, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, αποκτούν δίπλωμα Πλοιάρχου Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού, υπό τις εξής προϋποθέσεις: (α) θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού με ειδικότητα Πλοιάρχου ή Υποπλοιάρχου από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) άνω των 3000 ο.χ., και (β) επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..

 

2. Οι αποκτώντες διπλώματα Πλοιάρχου Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 1Α, έχουν τα δικαιώματα υπηρεσίας που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.}

 

2. Μετά το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014 (Α' 232), προστίθεται νέο άρθρο 2Α ως εξής:

 

{Άρθρο 2Α: Απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού - Δίπλωμα Πλοιάρχου Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού

 

1. Ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, αποκτούν δίπλωμα Πλοιάρχου Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού με ειδικότητα Αξιωματικού καταστρώματος, από την οποία 18 μήνες τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) άνω των 2500 ο.χ.,

 

β) επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β' Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού διάρκειας 2 εξαμήνων,

 

γ) μετά την επιτυχή αποφοίτηση από το ως άνω Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β' Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού, επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. και

 

δ) επιτυχής αποφοίτηση από το Τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης Ιατρικής Μέριμνας.

 

2. Οι αποκτώντες διπλώματα Πλοιάρχου Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 2Α, έχουν τα δικαιώματα υπηρεσίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014 προστίθεται η φράση διάρκειας 7 μηνών.

 

4. Μετά το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014, προστίθεται νέο άρθρο 11Α ως εξής:

 

{Άρθρο 11Α: Απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Δίπλωμα Μηχανικού Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού

 

1. Ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 11, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, αποκτούν δίπλωμα Μηχανικού Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού με ειδικότητα πρώτου ή δεύτερου μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 Κ.W. και

 

β) επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..

 

2. Οι αποκτώντες διπλώματα Μηχανικού Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 11Α, έχουν τα δικαιώματα υπηρεσίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρο 11.}

 

5. Μετά το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014, προστίθεται νέο άρθρο 12Α ως εξής:

 

{Άρθρο 12Α: Απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού - Δίπλωμα Μηχανικού Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού

 

1. Ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, αποκτούν δίπλωμα Μηχανικού Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού με ειδικότητα Αξιωματικού μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 Κ.W.,

 

β) επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Μηχανικών Β' Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού διάρκειας 2 εξαμήνων και

 

γ) μετά την επιτυχή αποφοίτηση από το ως άνω Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Μηχανικών Β' Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού, επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..

 

2. Οι αποκτώντες διπλώματα Μηχανικού Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 12Α, έχουν τα δικαιώματα υπηρεσίας που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.}

 

6. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014, προστίθεται η φράση διάρκειας 9 μηνών.

 

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1-6 του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ από 01-09-2020.

 

8. Από 01-09-2020 στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν νέα Ειδικά Τμήματα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β' και Μηχανικών Β' Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στον Κανονισμό που εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 137 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

9. Ειδικά για τους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Β' Τάξης της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014 και τους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις.

 

10. Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού, που έχουν αποκτήσει δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Β' τάξης, αντίστοιχα, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/2014, δύνανται να αποκτήσουν διπλώματα Πλοιάρχων ή Μηχανικών Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού, αντίστοιχα, εφόσον, αποφοιτήσουν επιτυχώς από το Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β' και Μηχανικών Β' Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού, αντίστοιχα, και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 4, αντίστοιχα, του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.