Νόμος 4678/20 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται για την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση β' του άρθρου 1 του νόμου 2168/1993, που λαμβάνει χώρα μετά την 08-04-2016.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται και για τα πυροβόλα όπλα, τα οποία έχουν ήδη απενεργοποιηθεί και έχει εκδοθεί άδεια κατοχής τους, πριν την 087-04-2016, σε περίπτωση πώλησης, δωρεάν μεταβίβασης, ανταλλαγής ή μεταφοράς τους σε άλλο κράτος - μέλος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.