Νόμος 4685/20 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Περιεχόμενο Φακέλων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στοιχείο β' της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) καταργείται και τα στοιχεία γ και δ αναριθμούνται σε β και γ αντιστοίχως.

 

2. Το στοιχείο β' της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του νόμου 4014/2011 καταργείται και τα στοιχεία γ', δ' και ε' αναριθμούνται σε β', γ' και δ' αντιστοίχως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.