Νόμος 4690/20 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Ρυθμίσεις θεμάτων νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας, κέντρων υγείας και Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), καθώς και της περίπτωσης α της παραγράφου 20 του ένατου άρθρου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.