Νόμος 4691/20 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012), η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4056/2012, παρατείνεται έως τις 31-12-2020. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του νόμου 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των 3 ετών, νοείται η προθεσμία που λήγει στις 31-12-2020.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17Α του νόμου 4056/2012, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/α/2015) και η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α) Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 31-12-2020. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου. Οι διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παραγράφου 2.

 

β) Η ισχύς της περίπτωσης α' αρχίζει από τις 30-06-2019.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.