Νόμος 4691/20

Ν4691/2020: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4691/2020: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 108/Α/2020), 09-06-2020.

 

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Άρθρο 1: Εθνική Επιτροπή Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης

Άρθρο 2: Έγγειες βελτιώσεις

Άρθρο 3: Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων

Άρθρο 4: Προστασία αγροτικού φυσικού κεφαλαίου

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις θεμάτων Γεωργίας - Κτηνοτροφίας

 

Άρθρο 5: Πολλαπλασιαστικό υλικό

Άρθρο 6: Εισαγωγές και εξαγωγές φυτικών προϊόντων

Άρθρο 7: Καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης

Άρθρο 8: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 9: Εθνικό ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο Ατομική μελισσοκομική ταυτότητα

Άρθρο 10: Έλεγχοι ζωικής παραγωγής

Άρθρο 11: Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις θεμάτων Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών

 

Άρθρο 12: Αλιευτικές ρυθμίσεις

Άρθρο 13: Λειτουργία Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ)

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις κτηνιατρικών θεμάτων

 

Άρθρο 14: Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα

Άρθρο 15: Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος - Εκδοροσφαγείς

Άρθρο 16: Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις θεμάτων εποπτευόμενων φορέων

 

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Οικονομικές και λοιπές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 19: Εκτέλεση αποφάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Άρθρο 20: Εκκαθάριση δαπανών

Άρθρο 21: Δαπάνες προγραμμάτων βρουκέλλωσης και σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας

Άρθρο 22: Επίδοση διοικητικών εγγράφων - Ερευνητικό προσωπικό

Άρθρο 23: Ορισμός κεντρικών αρμόδιων αρχών και ενιαίου φορέα για τα ΠΟΕΣΕ, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

Άρθρο 24: Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 25: Αγροτικά αδικήματα φθοράς

Άρθρο 26: Αγροδιατροφικές συμπράξεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Καταπολέμηση παραπλανήσεως των καταναλωτών ως προς την προέλευση των τροφίμων

 

Άρθρο 27: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 28: Μη συμμορφώσεις στην ορθή σήμανση της χώρας καταγωγής και χρήση των ενδείξεων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων και βιολογικών προϊόντων

Άρθρο 29: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 30: Ενίσχυση εποχιακής απασχόλησης σε αγροτικές εργασίες

Άρθρο 31: Παράταση θητείας μελών Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 32: Τροποποίηση σκοπού της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 33: Περιβαλλοντική αποκατάσταση Λίμνης Κορώνειας

Άρθρο 34: Νομοτεχνικές βελτιώσεις του νόμου 4685/2020

Άρθρο 35: Εφαρμοστική διάταξη του άρθρου 65 του νόμου 4688/2020

 

Κεφάλαιο Η: Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 36: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-06-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.