Νόμος 590/77 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς μελέτη και επεξεργασία των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως των συνελεύσεων της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, ως και προς υποβοήθηση του εν γένει έργου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και εκτέλεσιν των αποφάσεων αυτών, συνιστώνται οι ακόλουθοι Συνοδικές Επιτροπές (ΣΕ), έχουσες γνωμοδοτική αρμοδιότητα:

 

α) η επί της Αρχιγραμματείας

β) η επί της εκκλησιαστικής τέχνης και μουσικής.

γ) η επί των δογματικών και νομοκανονικών ζητημάτων.

δ) η επί της θείας λατρείας και του ποιμαντικού έργου.

ε) η επί του μοναχικού βίου

στ) η επί της χριστιανικής αγωγής της νεότητος.

ζ) η επί των διορθοδόξων και διαχριστιανικών σχέσεων.

η) η επί της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως και της επιμορφώσεως του εφημεριακού κλήρου.

θ) η επί του τύπου, των δημοσίων σχέσεων και της διαφωτίσεως.

ι) η επί των αιρέσεων.

ι)α) η επί της κοινωνικής πρόνοιας και ευποιίας και

ι)β) η επί των οικονομικών της Εκκλησίας.

 

2. Εκάστη Συνοδική Επιτροπή, πλην της επί της Αρχιγραμματείας, απαρτίζεται εξ επτά μελών, ειδικών περί τα θέματα ταύτα, εξ ων τα τέσσερα κληρικοί, Αρχιερείς και μη. Μεταξύ των Αρχιερέων καταλέγεται απαραιτήτως και εις συνοδικός Ιεράρχης, οριζόμενος υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου εις την αρχήν εκάστης συνοδικής περιόδου και δια τον χρόνον της συνοδικής θητείας αυτού, όστις και αποτελεί τον σύνδεσμο της Συνοδικής Επιτροπής μετά της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου Τα λοιπά μέλη, μετ' ισαρίθμων αναπληρωματικών, διορίζονται υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας επί τετραετή θητεία δυναμένη να ανανεωθεί. Η επί της Αρχιγραμματείας Συνοδική Επιτροπή αποτελείται εκ τριών Αρχιερέων, εξ ων ο εις Συνοδικός, οριζομένων κατά τα ανωτέρω υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Πρόεδρος εκάστης των Συνοδικών Επιτροπών είναι ο εκ των Αρχιερατικών μελών έχων τα πρεσβεία της Αρχιεροσύνης, πλην της των οικονομικών, της οποίας προεδρεύει ο Αρχιεπίσκοπος, όστις και προτείνει τα συμμετέχοντα εις αυτήν μέλη. Τα λαϊκά μέλη της επί των οικονομικών Συνοδικής Επιτροπής ορίζονται υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας εκ τακτικών καθηγητών Οικονομικών μαθημάτων Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ανωτάτων υπαλλήλων των οικονομικών Υπουργείων ή της Τραπέζης της Ελλάδος.

 

3. Οι Επιτροπές δύνανται να συνιστούν δι' αποφάσεως αυτών υποεπιτροπές, εις τις οποίας επιτρέπεται να καλούνται και μη μέλη αυτών.

 

4. Τα της συγκροτήσεως και των αρμοδιοτήτων των Συνοδικών Επιτροπών, τα της οργανώσεως και λειτουργίας των γραφείων και τα του προσωπικού αυτών ρυθμίζονται δι' αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

5. Δι' αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας δύνανται να συνιστώνται και έτερες ειδικές Συνοδικές Επιτροπές πλην των εν παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οριζομένων, προς μελέτη και διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.