Νόμος 590/77 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πας εν ενεργεία Μητροπολίτης δικαιούται να προτείνει μέχρι τέλους Δεκεμβρίου εκάστου έτους εις την Διαρκή Ιερά Σύνοδο κληρικούς προς εγγραφή εις τον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλόγιμων, υποβάλλων και τα περί των προσόντων αυτών πιστοποιητικά συνοδευόμενα και υπό εκθέσεως αυτού. Το αυτό δικαίωμα έχει και η Συνοδική Επιτροπή επί της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου. Πας μη προταθείς προς εγγραφή δύναται εντός δεκαπενθημέρου από της δημοσιεύσεως του πίνακα, περί ης επομένη παράγραφος, να ζητήσει τούτο δι' αιτήσεώς του προς την Συνοδική Επιτροπή επί της Αρχιγραμματείας, εφ' ης αιτήσεως αυτή εισηγείται προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο.

 

2. Η Αρχιγραμματεία κατά μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους, ελέγχουσα τα αποδεικτικά των προταθέντων κληρικών προς εγγραφή εις τον κατάλογο, καταχωρίζει τα ονόματα των εχόντων τα κατά νόμον προσόντα, μετά συντόμου βιογραφικού σημειώματος, εις προκαταρκτικό πίνακα, τον οποίον γνωστοποιεί εις τους εν ενεργεία Μητροπολίτες και δημοσιεύει την κατάστασιν των ονομάτων δια του Δελτίου ΕΚΚΛΗΣΙΑ και δύο ημερησίων εφημερίδων των Αθηνών.

 

3. Εις περίπτωσιν υποβολής αιτήσεως προς εγγραφή μετά την δημοσίευση του ανωτέρω προκαταρκτικού πίνακα και την παρέλευσιν του δεκαπενθημέρου συντάσσεται και δημοσιεύεται ως ανωτέρω συμπληρωματικός πίνακας που κοινοποιείται και εις τους εν ενεργεία Μητροπολίτες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.