Νόμος 590/77 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς πλήρωση χηρεύσαντος μητροπολιτικού τινός θρόνου τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, συνερχόμενα εις συνεδρία, εκλέγουν δια μυστικής ψηφοφορίας τρεις υποψηφίους εκ των εγγεγραμμένων εις τον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλόγιμων κληρικών. Έκαστος εκλέκτορας υποχρεούται να αναγράψει εν τω ψηφοδέλτιο αυτού τρεις υποψηφίους. Εν συνεχεία η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας δια μυστικής Ψηφοφορίας και δια σχετικής πλειονοψηφίας εκλέγει ένα εκ των τριών προς πλήρωση της χηρεύουσας Μητροπόλεως.

 

2. Εκλόγιμοι επίσης είναι άνευ εγγραφής εις κατάλογο οι καθ' οιονδήποτε τρόπον σχολάζοντες Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, και οι Βοηθοί Επίσκοποι, ως και οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τιτουλάριοι Μητροπολίτες και Επίσκοποι.

 

3. Εν περιπτώσει ισοψηφίας είτε μεταξύ των Μητροπολιτών, είτε μεταξύ Επισκόπων, προτιμάται ο έχων τα πρεσβεία της Αρχιεροσύνης, μεταξύ πρεσβυτέρων ή Διακόνων προτιμάται ο κατά βαθμό ανώτερος μεταξύ δε Πρεσβυτέρων ο έχων τα πρεσβεία της Ιεροσύνης.

 

4. Μετά την κατά τα άνω εκλογήν τελείται το μικρόν Μήνυμα, μεθ' ο η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας κατέρχεται εις το Συνοδικό Παρεκκλήσιον και τελεί το Μέγα Μήνυμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.