Νόμος 651/77 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εν τέλει της περιπτώσεως α' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 περί Ρυθμιστικών Σχεδίων αστικών περιοχών ως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 κ.λ.π. προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

 

{Εις εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να γίνει απ' ευθείας χρηματοδότησις και δια την εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών σχεδίων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.