Νόμος 651/77 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος εις οιοδήποτε κτίριον ή ετέρα κατασκευή κείμενη εντός ή εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμών υφισταμένων προ του έτους 1923 άνευ προσκομίσεως εις την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ή τους λοιπούς Οργανισμούς ή εταιρίες παροχών κεκυρωμένου αντιγράφου της κατά νόμον οικοδομικής αδείας.

 

2. Τα παραβαίνοντα την άνω διάταξη όργανα των οργανισμών ή εταιριών παροχής τιμωρούνται πειθαρχικώς.

 

3. Η διάταξις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται δια τα κτίσματα που νομιμοποιούνται δι' εντάξεως των εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή άλλως πως νομιμοποιούμενα, ουδέ και δια τα μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου ανεγερθέντα κτίσματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.