Νόμος 947/79 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Εισφορές και δαπάνες ιδιοκτητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την πραγματοποίηση του αστικού αναδασμού και την διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων και κατασκευήν των βασικών κοινοχρήστων έργων οι ιδιοκτήτες των περιλαμβανομένων εις την ζώνη αστικού αναδασμού αρχικών ιδιοκτησιών συμμετέχουν εις γην και εις χρήμα κατά τα στα άρθρα 17, 18, 19, 20 και 21 οριζόμενα.

 

2. Η εισφορά εις γην δύναται να αυξηθεί μέχρι και του διπλασίου εφ' όσον συναινεί προς τούτο ο οικοδομικός συνεταιρισμός δι' αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως αυτού λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας των δύο τρίτων του συνόλου των ψήφων δια την δημιουργίαν μείζονος κοινοχρήστου χώρου ή χώρων προς εγκατάσταση δημοσίων ή δημοτικών κτιρίων ή άλλων κτιρίων ή έργων κοινής ωφελείας, ή έργων ή κτιρίων κοινής εκμεταλλεύσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.