Νόμος 947/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Καθορισμός συντελεστή δόμησης κ.λ.π. οικιστικών περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια τον καθορισμό συντελεστού δομήσεως εις τις κατά τον παρόντα νόμον χαρακτηριζόμενες ως οικιστικές περιοχές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 880/1979 περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως και ετέρων τινών διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Δημοσίων Έργων δύνανται να καθορίζονται εντός των ορίων του ως άνω νόμον δι' άπασαν την Χώραν και κατά γενικές ή και ειδικές χρήσεις γης τα ανώτατα μεγέθη της επιτρεπομένης εκμεταλλεύσεως των οικοδομήσιμων χώρων, ήτοι ο συντελεστής δομήσεως ή ο συντελεστής της κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως και το ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων.

 

2. Δια των κατά τα άρθρα 32 παράγραφος 2, 44 παράγραφος 1 και 52 παράγραφος 2 προεδρικών διαταγμάτων καθορίζονται κατά ειδικές χρήσεις γης ο αριθμός των επιτρεπομένων ορόφων ή το ανώτατον επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών, δύναται δε να τίθενται μεγέθη τής επιτρεπομένης εν τη συγκεκριμένη οικιστική περιοχή εκμεταλλεύσεως των οικοδομήσιμων χώρων ως προς ορισμένες χρήσεις κατώτερα των δια του κατά την προηγούμενη παράγραφο προεδρικού διατάγματος γενικώς ισχυόντων. Δια των αυτών ως άνω προεδρικών διαταγμάτων περί εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης δύναται επίσης να καθορίζονται εντός των ορίων των διαληφθέντων μεγεθών, τα μέγιστα και ελάχιστα όρια εμβαδού κατ' όροφο, ή όγκου και ύψους των κτιρίων. Τα κατά την παρούσα παράγραφο μεγέθη δύνανται να ορίζονται και κατά τμήματα ή οικοδομικά τετράγωνα ή μεμονωμένα οικόπεδα της περιοχής, εφόσον τούτο επιβάλλεται εκ της διαμορφώσεως του εδάφους ή της ανάγκης προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, ή εξ άλλων ιδιαιτέρων πολεοδομικών λόγων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.