Νομοθετικό διάταγμα 1262/72 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαδικασία εγκρίσεως των κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος ήδη εκπονουμένων, εκπονηθέντων ή προκηρυχθέντων Ρυθμιστικών Σχεδίων ορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών παρά τω Πρωθυπουργώ αρμοδίου επί θεμάτων Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής, Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων, κατ' εξαίρεση των διατάξεων τούτου, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 7 αυτού.

 

2. Δια τα υπό εκπόνηση ως άνω Ρυθμιστικά Σχέδια το άρθρο 12 του παρόντος εφαρμόζεται από της δημοσιεύσεως της εν εκάστη περιπτώσει που προσδιορίζει τα προσωρινά όρια και την τυχόν περιοχήν ελέγχου αποφάσεως κατά το άρθρο 11 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 720/1977 (ΦΕΚ 297/Α/1977).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.