Νομοθετικό διάταγμα 198/73 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εν τέλει του άρθρου 17 του αυτού νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 προστίθεται παράγραφος 2 έχουσα ως εξής, του μέχρι τούδε κειμένου του άρθρου τούτου που αριθμείται ως παράγραφος 1.

 

{2. Δια τα υπό εκπόνηση ως άνω Ρυθμιστικά Σχέδια το άρθρο 12 του παρόντος εφαρμόζεται από της δημοσιεύσεως της εν εκάστη περιπτώσει που προσδιορίζει τα προσωρινά όρια και την τυχόν περιοχήν ελέγχου αποφάσεως κατά το άρθρο 11 του παρόντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.