Νομοθετικό διάταγμα 1262/72 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου 7, που αφορούν εις την εκπόνηση, παρακολούθηση και παραλαβή μελέτης Ρυθμιστικού Σχεδίου, εφαρμόζονται και επί της αναθέσεως επί μέρους μελέτης, απαιτουμένης δια την εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου ή που συμβάλλει εις αυτήν. Η τοιαύτη επί μέρους μελέτη παραλαμβάνεται υπό της κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 7 γνωμοδοτικής επιτροπής, εκτός αν άλλως ορίζεται δια της αποφάσεως περί αναθέσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.