Νομοθετικό διάταγμα 1262/72 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις περίπτωσιν εκπονήσεως Χωροταξικής Μελέτης, που περιλαμβάνει την εκπόνηση Ρυθμιστικών Σχεδίων, αυτή ανατίθεται δι' αποφάσεως του Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ αρμοδίου επί θεμάτων Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής βάσει προδιαγραφών συντασσομένων από κοινού υπό των Υπουργείων Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής, Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων, της εποπτείας εκπονήσεως και παραλαβής της μελέτης υπαγόμενης εις τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 7 του παρόντος. Η υπό της παραγράφου 8 του άρθρου 7 προβλεπομένη έγκρισις του πρωτοκόλλου παραλαβής γίνεται εν προκειμένω υπό των Υπουργών παρά τω Πρωθυπουργώ αρμοδίου επί θεμάτων Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής, Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων.

 

2. Μετά την ως άνω έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής η στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του παρόντος εποπτεύουσα αρχή, προβαίνει εις τον διαχωρισμό της μελέτης της αφορώσης εις τα Ρυθμιστικά Σχέδια η οποία και ακολουθεί εν συνεχεία την περιγραφόμενη εις τις παραγράφους 9, 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 7 διαδικασίαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το νόμο [Ν] 360/1976 (ΦΕΚ 151/Α/1976).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.