Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 48

Άρθρο 48


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπέρ ων η προσκύρωσις μη οικοδομήσιμων οικοπέδων εισί υπόχρεοι δια την πληρωμή της εις τούτο αναλογούσης αποζημιώσεως των υπό των κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 υπό στοιχείον α' χώρων καταλαμβανόμενων ακινήτων, κατά τις ακολούθους περιπτώσεις:

 

α) Εάν η αποζημίωσις ουδόλως κατεβλήθη υπό του τέως ιδιοκτήτου του προσκυρωθέντος.

 

β) Εάν η αποζημίωσις κατεβλήθη υπό του ιδιοκτήτου προ του καθορισμού των επιτρεπομένων ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων των οικοδομήσιμων οικοπέδων και ουδεμία από της καταβολής ταύτης εγένετο εν ζωή μεταβίβασις της κυριότητος του προσκυρωθέντος υπό του καταβάλλοντος την αποζημίωση και

 

γ) Εάν η αποζημίωσις κατεβλήθη υπό του ιδιοκτήτου μετά τον ανωτέρω καθορισμό, ουδεμία δ' έκτοτε έλαβε χώραν υπό τούτου εν ζωή μεταβίβασις της κυριότητος του προσκυρωθέντος οικοπέδου, ουδέ υπήρξαν επ' αυτού μετά την καταβολή της αποζημιώσεως χρησιμοποιήσιμοι οικοδομές επί χρόνον εν όλω μείζονα της δεκαετίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.