Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 83

Άρθρο 83


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, δύναται προσωρινώς να συνεχισθεί η επί των κοινοχρήστων χώρων των πόλεων κ.λ.π. εγκατάστασις περιπτέρων αναπήρων τραυματιών πολέμου κατά τις σχετικές διατάξεις που διέπουν ταύτα και να παραμένουν τα ήδη εγκατασταθέντα τοιαύτα, μέχρις ου δια βασιλικού διατάγματος, προκληθησομένου με πρόταση των υπουργών Συγκοινωνίας και Υγιεινής, Πρόνοιας κ.λ.π., διαταχθεί η βαθμιαία ή και συνολική άρσις αυτών. Μετά την δημοσίευση του διατάγματος τούτου ισχύουν και δια τις ειρημένες κατασκευές οι διατάξεις του άρθρου 60 και επομένων του παρόντος διατάγματος, ουδενός εκ της τοιαύτης άρσεως δυναμένου να προκύψει υπέρ οιουδήποτε δικαιώματος αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου ή του δήμου ή της κοινότητος.

 

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δύνανται να μη κατεδαφίζονται προσωρινώς τα επί κοινοχρήστων κωμών και ζωνών και εν γένει μη οικοδομήσιμων γηπέδων των πόλεων κ.λ.π. οπωσδήποτε ανεγερθέντα υπό των εκ Μικράς Ασίας και Θράκης από του Αυγούστου του 1922 και εφεξής καταφυγόντων εις την Ελλάδα προσφύγων πρόχειρα στεγάσματα, εφ' όσον διαπιστώνεται η ταυτότης των κατασκευασάντων και χρησιμοποιούντων ταύτα καθ' ον τρόπον θέλει ορίσει την τοιαύτη βεβαίωση ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός. Ευθύς μετά την έναρξη εφαρμογής υπό του Κράτους μέτρων οριστικής στεγάσεως του αστικού πληθυσμού εκ των προσφυγών, βεβαιοθησομένης δι' αποφάσεως των επί της Συγκοινωνίας και Υγιεινής, Πρόνοιας κ.λ.π. υπουργών, οι ειρημένες κατασκευές κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς, κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων (άρθρο 60 και επόμενο) του παρόντος Διατάγματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.