Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 84

Άρθρο 84


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργούνται οι διατάξεις των από 03-04-1835, 09-04-1836, 12-11-1836, 28-09-1837, 18-08-1837, 05-06-1842, 20-11-1842, 20-09-1852 και 09-10-1952 εις τα σχέδια των πόλεων και της οικοδομής αυτών εν γένει αναφερομένων βασιλικών διαταγμάτων, των νόμων ΤΝΗ, ΣΚΒ και ΓΥΚΓ και πάσα οιαδήποτε ετέρα γενική ή ειδική διάταξη αντικειμένη εις το παρόν διάταγμα, ως και πάσα άλλη διάταξις νόμου επιβάλλουσα περιορισμούς ή απαγορεύσεις ως προς την ανέγερση οικοδομών, τα δε εις ταύτη και τους συναφείς αυτή εν γένει περιορισμούς αναγόμενα ζητήματα εις οιανδήποτε περίπτωσιν ρυθμίζονται εφεξής μόνον βάσει των διατάξεων του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3976/1929 (ΦΕΚ 70/Α/1929).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.