Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 197

Άρθρο 197: Διαφύλαξη διασωθέντων πραγμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα με επιμέλεια των Λιμενικών Αρχών διασωθέντα πράγματα, καταγραφόμενα από κοινού μετά των Τελωνειακών Αρχών, μεταφέρονται δια λογαριασμών του ιδιοκτήτου εις τις πλησιέστερες τελωνειακές αποθήκες.

 

2. Εφόσον κατά την κρίσιν της Λιμενικής Αρχής ή μεταφορά των πραγμάτων είναι εξαιρετικώς δυσχερής ή υπέρμετρα δαπανηρά, φυλάσσονται με μέριμνα αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.