Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Συνέπειες της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συντελεσθείσης της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ο ιδιοκτήτης του απαλλοτριωθέντος, πας νομεύς ή κάτοχος τούτου, ως και οιοσδήποτε τρίτος, που έλκει δικαιώματα εξ αυτών, υποχρεούται, όπως, επί τη εγγράφω προσκλήσει του υπέρ ου η τοιαύτη απαλλοτρίωσις, παραδώσει το απαλλοτριωθέν ελεύθερον εις τούτον εντός δέκα ημερών.

 

2. Αρνουμένου του ιδιοκτήτου, του νομέως ή κατόχου του απαλλοτριωθέντος, ή παντός τρίτου που έλκει δικαιώματα εξ αυτών, να παραδώσει τούτο ελεύθερον, ως ορίζει η προηγουμένη παράγραφος, διατάσσεται η αποβολή αυτού, κατά την προβλεπόμενη υπό του άρθρου 18 του παρόντος ειδική διαδικασίαν.

 

3. Συντελεσθείσης της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, παν εμπράγματο δικαίωμα επί του απαλλοτριωθέντος οιουδήποτε τρίτου, που μετέχει ή μη, έτι και που δεν έχει προσκληθεί εις την δίκην περί προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως, τρέπεται εφ' εξής εις ενοχική αξίωση επί της αποζημιώσεως που έχει παρακατατεθεί ή κατά του οπωσδήποτε αυτού που εισέπραξε την αποζημίωση ή του υπέρ ου εξεδόθη το χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.