Νομοθετικό διάταγμα 869/71 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέτοχοι του υπό του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1606/1939 συσταθέντος Ταμείου Πρόνοιας και Κοινής Διανομής πωλητών βενζίνης, κύριοι ή εκμεταλλευτές εν γένει εγκαταστάσεων, παρανόμως λειτουργουσών κατά τις διατάξεις του παρόντος, στερούνται του δικαιώματος απολήψεως των υπό του νόμου τούτου προβλεπομένων παροχών. Παροχές που έχουν καταβληθεί τυχόν υπό του Ταμείου εις τους ως άνω μετόχους κατά παράβασιν της παρούσης διατάξεως αναζητούνται υποχρεωτικώς παρ' αυτών υπό του Ταμείου ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Υπάλληλοι του Ταμείου εντελλόμενοι την ως άνω πληρωμή εις μετόχους, εμπίπτουν εις τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρούνται πειθαρχικώς, εφ' όσον αποδειχθεί ευθύνη τούτων εν τη εκτελέσει της υπηρεσίας των. Τα του τρόπου ενημερώσεως του Ταμείου Πρόνοιας και Κοινής Διανομής Πωλητών βενζίνης περί των κατά το άρθρο 1 του παρόντος εγκαταστάσεων που σφραγίστηκαν ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.