Νομοθετικό διάταγμα 869/71 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κύριοι ή εκμεταλλευτές των στο προηγούμενο άρθρο εγκαταστάσεων λειτουργουσών είτε άνευ αδείας είτε μετά την λήξη της υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένης αδείας λειτουργίας είτε μετά προσωρινή ή οριστική αφαίρεση ταύτης ως και κατά παράβασιν των υπό τούτων προβλεπομένων όρων λειτουργίας αυτών, διώκονται και τιμωρούνται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

2. Όσοι εκ προθέσεως διαρρηγνύουν ή βλάπτουν σφραγίδα που τίθεται από την αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 1 του παρόντος, όσοι με οποιανδήποτε τρόπο ματαιώνουν τη σφράγιση αυτή, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τρόπο θέτουν σε λειτουργία τέτοια εγκατάσταση μετά τη σφράγισή της, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.