Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 109

Άρθρο 109: Σωληνώσεις πετρελαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι σωληνώσεις πετρελαίου και οι τυχόν χρησιμοποιούμενοι δάκτυλοι στεγανότητας πρέπει, ν' αντέχουν εις τις κατά συνεχή λειτουργία παρουσιαζόμενες μηχανικές, χημικές (παραδείγματος χάριν αντοχή εις το πετρέλαιον) ή θερμικές καταπονήσεις. Οι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετούνται στερεά, να συνδέονται στεγανά ως προς το κυκλοφορούν πετρέλαιον, να συγκολλιούνται δια σκληρές συγκολλήσεως ή να συνδέονται με ρακόρ ή φλάντζες στεγανών.

 

2. Οι σωληνώσεις πετρελαίου, κατά την διάβαση των μέσω τοίχων και δαπέδων, πρέπει να τοποθετούνται εντός προστατευτικού σωλήνα προς προστασία από μηχανικές βλάβες. Εις τις εντός του εδάφους τοποθετημένες σωληνώσεις πετρελαίου πρέπει να προβλέπεται προστασία έναντι χημικών και μηχανικών επιδόσεων.

 

3. Οι σωληνώσεις κυκλοφορίας πετρελαίου πρέπει να είναι εφοδιασμένες δια διακόπτη εις θέσιν προσιτή και λίαν εγγύς της πετρελαιοδεξαμενής.

 

4. Δοκιμή εις πίεσιν:

 

Δοκιμή εις πίεσιν όλων των σωληνώσεων πετρελαίου (εκτός των σωληνώσεων πληρώσεως) και των οργάνων διακοπής είναι υποχρεωτική μετά την περαίωση της εγκαταστάσεως.

 

Η δομική συντελείται, ει δυνατόν με ελαφρόν πετρέλαιον, υπό πίεσιν τουλάχιστον 5,0 ΑΤU.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.