Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Οικισμός - Πόλη - Κώμη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόλεις δια την εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού νοούνται οι πρωτεύουσες των Νομών και πας έτερος οικισμός έχων υπέρ τις πέντε χιλιάδας κατοίκων κατά τα αποτελέσματα της τελευταίας εκάστοτε επισήμου απογραφής. Ως πόλεις νοούνται και οι νομίμως αναγνωριζόμενες λουτροπόλεις ανεξαρτήτως αριθμού κατοίκων.

 

2. Κώμες νοούνται πάντες οι λοιποί οικισμοί πλην των άνω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.