Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Συντελεστής δομήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την ανάπτυξη περιοχών προς δημιουργίαν νέων οικισμών ο συντελεστής δομήσεως αναφερόμενος εις ολόκληρον την έκταση της περιοχής και εις τα πάσης φύσεως ανεγειρόμενα κτίρια δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος του 0,7 δι' έκταση 500 στρεμμάτων και άνω. Δια περιοχήν εκτάσεως Ε από 50 έως 500 στρέμματα ο συντελεστής δόμησης δεν δύναται να υπερβεί μέγεθος που δίδεται υπό της σχέσεως:

 

Eqn139

 

Δια περιοχές εκτάσεως μικροτέρας των 50 στρεμμάτων και μέχρις 6 στρεμμάτων ο συντελεστής και λοιποί όροι δομήσεως καθορίζονται κατά τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 625/1968 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων.

 

2. Κατά την ανάπλαση περιοχών εντός υφισταμένων οικισμών, ο συντελεστής δομήσεως αναφερόμενος εις ολόκληρον την έκταση της περιοχής συμπεριλαμβανομένων και των κοινοχρήστων εκτάσεων αυτής και εις τα πάσης φύσεως ανεγειρόμενα κτίρια δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος του 1,2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.