Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Ηλιασμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια των κατά το άρθρο 41 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, οι αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων ρυθμίζονται εις τρόπον ώστε τα ανοίγματα των χώρων κατοικίας του χαμηλότερου ορόφου εκάστου κτιρίου να δέχονται κατά την 22 Δεκεμβρίου ηλιασμό τουλάχιστον επί 1 ώραν άνωθεν ή επί 2 ώρας μεταξύ των προ των ανοιγμάτων κτιρίων. Ως ηλιασμός θεωρείται ο λαμβάνων χώραν όταν ο ήλιος ευρίσκεται εις ύψος μεγαλύτερο των 7ο 30' υπέρ τον ορίζοντα και όταν οι ηλιακές ακτίνες προσπίπτουν επί την επιφάνεια του ανοίγματος υπό γωνία μεγαλύτερη των 22ο 30' εν οριζόντια προβολή.

 

2. Κατά την μελέτη των ως άνω αποστάσεων των κτιρίων και του ηλιασμού αυτών δέον όπως χρησιμοποιείται το διάγραμμα ελέγχου ηλιασμού που συντάχθηκε δια το γεωγραφικό πλάτος των 30ο δυνάμενο να χρησιμοποιηθεί καθ' άπασαν την χώραν.

 

3. Κατά τον έλεγχο του ηλιασμού των κτιρίων λαμβάνονται υπ' όψιν οι τυχόν υφιστάμενοι εξώστες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.