Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Ελάχιστον μήκος κυρίας όψεως κτιρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 63 δύναται όπως το μήκος της κυρίας όψεως του κτιρίου μη είναι μικρότερο των 8 m, επιτρεπομένης της ελαττώσεως του πλάτους του πλαγίου ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου προς εξασφάλιση του ως άνω μήκους των 8 m άνευ υπερβάσεως του κατά την περιοχήν ισχύοντος συντελεστού δομήσεως.

 

2. Εις περίπτωσιν καθ' ην τηρουμένου του μήκους των 8 m της κυρίας όψεως του κτιρίου απομένει απόστασις αυτού από του πλαγίου ορίου μικροτέρα του 1 m επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου προς το πλάγιον τούτον όριον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 42 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.