Προεδρικό διάταγμα 103/97 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 2229/1994, καθώς και των εκτελεστικών αυτού προεδρικών διαταγμάτων και του προεδρικού διατάγματος 102/1987, όπως αυτό τροποποιείται με το παρόν προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται ανάλογα και στα έργα που εκτελούνται από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και γενικώς κοινωφελή ιδρύματα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όταν τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή συγχρηματοδοτούνται από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.