Προεδρικό διάταγμα 103/97 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 102/1987 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Έργα ή Εργασίες συντήρησης, που η συνολική δαπάνη του καθενός δεν υπερβαίνει τα 7.000.000 δραχμές, εκτελούνται με αυτεπιστασία ή με απευθείας ανάθεση μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν στοιχεία που καθορίζονται με τη σχετική απόφαση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.