Προεδρικό διάταγμα 108/13 - Άρθρο pd

Παράρτημα Δ: Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος προεδρικού διατάγματος και αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 9 και 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πίνακας Α: Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος προεδρικού διατάγματος και είναι ισότιμες και αντίστοιχες με υφιστάμενες σχολές.

 

Σχολές & Ειδικότητα

Ισότιμος και Αντίστοιχος Τίτλος Σπουδών

1) ΤΕΛ Ειδικότητας Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Επαγγελματικό Λύκειο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

2) ΕΠΛ Ειδίκευσης Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών

Επαγγελματικό Λύκειο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

3) ΤΕΕ Β' Κύκλου ειδικότητας Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών Χώρων

Επαγγελματικό Λύκειο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

 

Πίνακας Β: Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος προεδρικού διατάγματος και δεν είναι ισότιμες και αντίστοιχες με υφιστάμενες σχολές

Σχολές & Ειδικότητα

Προϋπηρεσία για την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Α' και Δ' Ειδικότητας και Άδειας Εγκαταστάτη Γ' Ειδικότητας

1) ΤΕΛ Ειδικότητας Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

α) Άδεια Αρχιτεχνίτη Α' ή Δ Ειδικότητας: 30 μήνες στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις

β) Άδεια Εγκαταστάτη Γ' Ειδικότητας: 30 μήνες σε εγκαταστάσεις Γ' Ειδικότητας εκ των οποίων 10 μήνες σε υλοποίηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.

2) ΤΕΕ Α' Κύκλου Ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων

α) Άδεια Αρχιτεχνίτη Α' ή Δ Ειδικότητας: 30 μήνες στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις

β) Άδεια Εγκαταστάτη Γ' Ειδικότητας: 30 μήνες σε εγκαταστάσεις Γ' Ειδικότητας εκ των οποίων 10 μήνες σε υλοποίηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.