Προεδρικό διάταγμα 10/11/00 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς IV, V, VI, VII, και VIII όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1, ως εξής:

 

Α. 1. Τομέας IV (πυκνοδομημένο και αραιοδομημένο τμήμα οικισμού προ του 1923).

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 9 m.

 

Β. Τομέας V (πυκνοδομημένα και αραιοδομημένα τμήματα).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8 m.

 

Γ. Τομέας VI (αραιοδομημένα τμήματα των πολεοδομικών ενοτήτων Κούρβουλο, Βαρόσι, Μεράς).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8 m.

 

Δ. Τομέας VII (αραιοδομημένα τμήματα πολεοδομικής ενότητας Μέρας).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,5.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8 m.

 

Ε. Τομέας VIII αραιοδομημένα τμήματα.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης 0,8.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 9 m.

 

ΣΤ. Και για τους πέντε τομείς IV, V, VI, VII και VIII ισχύουν και τα παρακάτω:

 

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 των ενοτήτων Α, Β, Γ, Δ και Ε απαιτείται όπως στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50,00 m2 και ελάχιστη πλευρά 5,00 m.

 

2. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κλίση μέχρι 30% και ύψος μέχρι 2 m.

 

3. Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της εθνικής οδού Γρεβενών, Κοζάνης εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 209/1998 (ΦΕΚ 169/Α/1998).

 

Ζ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου οικοτροφείου καθορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20% της επιφανείας του χώρου.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου: 9 m.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι δόμησης της περιοχής.

 

Η. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων νοσοκομείου (οικοδομικό τετράγωνο 436) και διοικητηρίου τροποποιούνται ως εξής:

 

1. Χώρος νοσοκομείου που εμπίπτει στο οικοδομικό τετράγωνο 436

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0,6.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου: 10 m.
Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψους 2,5 m.

 

Στο χώρο του νοσοκομείου που περιλαμβάνεται στο οικοδομικό τετράγωνο 441 ισχύουν οι όροι δόμησης οι οποίοι είχαν καθοριστεί με την 368/1991 απόφαση Νομάρχη Γρεβενών (ΦΕΚ 165/Δ/1991).

 

2. Χώρος διοικητηρίου

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφανείας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 1.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου: 16 m.
Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κλίση μέχρι 35%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.