Προεδρικό διάταγμα 1128/80 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Θέση κοιμητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ιδρυόμενα ή επεκτεινόμενα κοιμητήρια δέον να απέχουν τουλάχιστον:

 

250 m εκ του άκρου του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως,
100 m εκ μεμονωμένων κατοικιών,
100 m εκ φρεάτων και
50 m εκ πηγών ποσίμου ύδατος και εν πάση περιπτώσει να μη δημιουργούνται κίνδυνοι ρυπάνσεως ή μολύνσεως του υδροφόρου ορίζοντος που τροφοδοτεί τα εν λόγω φρέατα ή πηγές.

 

Τα ως άνω κοιμητήρια δέον επίσης να απέχουν τουλάχιστον 1.500 m εκ νοσοκομείων και κλινικών εν γένει. Η απόστασις αυτή δύναται να περιορίζεται μέχρι 500 m εις περιπτώσεις καθ' ας τα κοιμητήρια δεν είναι αμέσως ορατά εκ των νοσοκομείων ή κλινικών εν γένει ούτε η κυρία είσοδος προσπελάσεώς των διέρχεται προ των κοιμητηρίων.

 

Προϋπόθεση για την ίδρυση ή την επέκταση κοιμητηρίου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, είναι η εκπόνηση υδρογεωτεχνικής μελέτης, η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

2. Απαγορεύεται η έγκρισις νέου ή επέκτασις υφισταμένου σχεδίου πόλεως η ανόρυξις φρέατος ποσίμου ύδατος και η ίδρυσις νέων νοσοκομείων ή κλινικών εις αποστάσεις μικροτέρας των ως άνω καθοριζομένων εξ υφισταμένων κοιμητηρίων.

 

3. Τα κοιμητήρια δέον να κείνται εις καλώς αεριζόμενες θέσεις οι δε επικρατούντες άνεμοι να μην έχουν κατεύθυνση προς εγγύς κατοικημένες περιοχές. Η περιοχή των κοιμητηρίων δεν θα υπόκειται εις πλημμύρας αποστραγγιζόμενη καλώς τα δε αποστραγγιζόμενα εκ των βροχών ύδατα δεν θα ρυπαίνουν ή μολύνουν εγγύς κείμενα φρέατα ή άλλες πηγές ποσίμου ύδατος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.