Προεδρικό διάταγμα 112/12 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Καταργούμενες Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με την έκδοση του παρόντος διατάγματος καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα 38/1991, 48/1995 Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 38/1991 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες (ΦΕΚ 21/Α/1991) (ΦΕΚ 36/Α/1995) και 55/2000 Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 38/1991 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες (ΦΕΚ 21/Α/1991), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 48/1995 (ΦΕΚ 36/Α/1995) (ΦΕΚ 44/Α/2000), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.