Προεδρικό διάταγμα 11/2/04 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στους παραπάνω οικισμούς εφαρμόζονται εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ρυθμίσεις του παρόντος:

 

α) Οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1, 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

β) Οι 5518/1985 (ΦΕΚ 71/Δ/1986), 9748/1985 (ΦΕΚ 121/Δ/1986), 7761/1986 και 1766/1992 ((ΦΕΚ 1274/Δ/1986) και (ΦΕΚ 1227/Δ/1993), 96/1987 (ΦΕΚ 100/Δ/1987), 9751/1985 (ΦΕΚ 111/Δ/1986), Αποφάσεις του Νομάρχη Λέσβου για τον Καθορισμό ορίων των οικισμών αυτών, κατηγοριοποίησής των και καθορισμό όρων αρτιότητας και δόμησής των. Όπου στις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, νοείται αρμοδιότητα των οικείων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και ιδίως αυτές του άρθρου 5 παράγραφος 12 περίπτωση γ του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001) και του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 47/2001 (ΦΕΚ 33/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.